Lounakirjailijat - Lounais-Hämeen kotiseutukirjailijat -tietokanta

Teokset

 

Sivistyshyöty ja sosiaalinen pääoma vapaassa sivistystyössä

  • 2012 (Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö)
  • Laji / aihe: vapaa sivistystyö,

 

Jyrki Jokisen yhdessä Esa Poikelan ja Juha Sihvosen kanssa kirjoittama tutkimusraportti tarkastelee vapaalta sivistystyöltä vaadittavan hyödyn ja toiminnan mittaamisen kysymyksiä. Tutkimuksessa luodaan ensin katsaus hyötynäkökulman esiintymiseen vapaan sivistystyön historiassa ja aiemmissa tutkimuksissa. Tämän lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään kansalaisopistoilta, kansanopistoilta ja opintokeskuksilta oppilaitoskyselyllä kerättyä empiiristä aineistoa.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että vapaan sivistystyön tekijät eivät itse pidä toiminnan määrällistä mittaamista kovin hyvänä tapana arvioida vapaan sivistystyön tuloksia, sillä opiskelun tulokset muotoutuvat pikemmin pitkässä prosessissa. Tutkimuksen lopussa tutkijat esittävätkin uuden laadullisen tavan, jolla vapaata sivistystyötä voitaisiin tulevaisuudessa arvioida.

Teoksen saatavuus Louna-kirjastoissa.


« Takaisin

 
 
 
login Synergia Foxy