Lounakirjailijat - Lounais-Hämeen kotiseutukirjailijat -tietokanta

Teokset


Raportti ”Forssan Mallista” kertoo Forssan teatterissa vuosina 1984–1986 järjestetystä harrastajateatterin koulutuskokeilusta. Kokeilussa käytettiin koulutusmuotoa, jossa kouluttaja työskentelee teatterissa ja pystyy siten paremmin suunnittelemaan koulutusta ryhmän ja koko teatterin tarpeiden mukaan. ”Forssan Mallissa” pyrittiin mahdollisimman hyvin huomioimaan harrastajateatterille ominaiset erityispiirteet. Raportti sisältääkin kokeilua ohjannutta pohdintaa teatterikasvatuksesta, harrastajateatterista ja sen harrastajista sekä siitä, millaisia kykyjä ja mahdollisuuksia teatterin harrastajilla oletetaan olevan. Harrastajateatteritoiminta jaettiin kokeilussa kolmeen toisiinsa vaikuttavaan osa-alueeseen: yhdistystoimintaan, taiteelliseen toimintaan sekä tiedotukseen ja markkinointiin.

Teoksen saatavuus Louna-kirjastoissa.


« Takaisin

 
 
 
login Synergia Foxy