Lounakirjailijat - Lounais-Hämeen kotiseutukirjailijat -tietokanta

Teokset


Pro gradu -tutkielma käsittelee Forssan tehtaalaisnaisten arkielämää 1900-1930-luvuilla. Naisten arkielämän näkökulmasta tarkastellaan naisten työtä puuvillatehtaassa, elämää kotona perheen parissa ja toimintaa vapaa-ajalla. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten työ tehtaassa ja tehdasympäristö vaikuttivat naisten elämään.

Aihetta lähestytään tehtaalaisnaisten omien muistelmien sekä haastattelujen avulla kerätyn tiedon kautta. Tutkimuksen näkökulma on mikrohistoriallinen, kiinnostuksen kohteena on tavallisten ihmisten arki pienyhteisössä ja työläisnaisten marginaalinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa.


« Takaisin

 
 
 
login Synergia Foxy