Lounakirjailijat - Lounais-Hämeen kotiseutukirjailijat -tietokanta

Kirjailijat

Karhumäki TerhiKuvan omistaja : Terhi Karhumäki

Karhumäki Terhi

  • Musiikkipedagogi (AMK), FM
  • Pianonsoitonopettaja
  • Asunut Forssassa vuodesta 1991

 

Esittely

Forssalaisen pianonsoitonopettajan, Terhi Karhumäen, musiikkipedagogiikan opinnäytetyöhön perustuva kirja julkaistiin Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaalisarjassa vuonna 2009. Terhi Karhumäki kertoo kirjeitse teoksen kirjoittamisesta sekä suhteestaan Forssaan seuraavasti.

Teokseni ”Jotenkin näin sitä soitetaan” – lapsen ja aikuisen kohtaaminen viulun äärellä (2009) pohjautuu Turun ammattikorkeakoulun musiikkipedagogilinjalle 2008 tekemääni opinnäytetyöhön. Se ei siis ole kaunokirjallinen teos, vaan pikemminkin tieteellisyyttä tavoitteleva. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön ei tarvitse täyttää yliopistossa vaadittavia tieteellisiä kriteerejä, vaan osoittaa tekijänsä ammatillista suuntautumista ja kasvua. Minulle opinnäytetyö merkitsi välityötä yliopistolle tekemäni pro gradu -tutkielman ja mahdollisen jatkotutkimuksen välillä, joten siitä tuli ehkä tavanomaista ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä tieteellisempi. 

Tein pro gradu -tutkielmani Soitinvalmennus soittimiin kohdistuvan kiinnostuksen herättäjänä Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitokselle 2005. Siihen aiheen ja aineiston sain omalta työpaikaltani, Lounais-Hämeen musiikkiopistolta Forssassa. Tutkielmani oli alle kouluikäisten lasten parissa tehty haastattelututkimus. Tavoitteenani oli selvittää, mitä lapset ajattelevat eri soittimista ja mitkä seikat vaikuttavat heidän soitinvalintaansa. En ollut kuitenkaan täysin tyytyväinen pelkästään haastattelemalla tekemäni tutkimuksen antiin, vaan keräsin lisää aineistoa lapsia videoimalla. Tästä aineistosta, jota kertyi useita tunteja, otin opinnäytetyötäni varten tarkasteltavakseni 10-minuuttisen, silloin 6-vuotiaan Aaro-pojan kanssa tuottamani, keskustelujakson. Päämääräni tällä kertaa oli tavoittaa lapsen oma kokemusmaailma mahdollisimman aitona. 

 

Sekä pro graduni että opinnäytetyöni olen tehnyt perheellisenä ja ansiotyössä käyden. Tutkimus- ja kirjoitusprosessien edistäminen on tämänkaltaisessa elämäntilanteessa toisinaan vaikeata, mutta kuitenkin monella tavalla niin antoisaa, että raskaista hetkistä huolimatta katson vaivannäön kannattaneen. Utelias mieli, halu tietää ja taitaa enemmän ajavat minua eteenpäin; uuden oppiminen tuottaa minulle iloa, nautintoa ja virkeyttä. Koska tutkimukseni ja kirjoittamiseni liittyvät tiiviisti työhöni soitonopettajana, koen tämän kaltaisen puuhastelun myös kehittävän minua ammatissani. 

Soitonopettajaksi minä aikoinani (1991) Forssaan tulin. Olen saanut toimia pianonsoitonopettajana Lounais-Hämeen musiikkiopiston myönteisessä ilmapiirissä ja kannustavien esimiesten alaisuudessa. Myönnettäköön, että oleskeluni Forssassa ei alun perin ollut tarkoitus venähtää vuosikymmenien mittaiseksi, mutta nyt olen täällä elänyt jo kauemmin kuin missään muualla. Tästä tuli lasteni syntymä- ja kotikaupunki, jossa he käyvät koulunsa, harrastavat ja solmivat tärkeitä ihmissuhteita. Forssasta löytyy monta pikkukaupungin hyvää puolta: rauhallisuus, lyhyet välimatkat ja monipuolisten palveluiden helppo saatavuus. Hämäläinen luonto on rehevää.
 
Katseltuani eräänä kauniina kesäpäivänä kaupunkiamme sanoin ystävälleni, että ”oikeastaan Forssa näyttää ajan myötä aina vain paremmalta”. Hän vastasi: ”Kuulostaa huolestuttavalta…” Olenko siis antanut periksi; onko haikailu synnyinseudulleni Etelä-Pohjanmaalle jäänyt ja forssalaistuminen tapahtunut? Täällä viettämästäni ajasta on joka tapauksessa tullut jo merkittävä osa elämänkaartani. Kun lapsetkin useammin kysyvät ”misä?” kuin ”mihinä?”, en heitäkään enää pysty pohjalaisiksi käännyttämään

 

TuotantoOtteita

« Takaisin

 
 
 
login Synergia Foxy