Sisältöön »
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa

« Kirjailijat

Virtanen Elina

Virtanen Elina

 • FT
 • Tutkija, koulutussuunnittelija.
 • Kuva: Sirpa Ryyppö

Esittely

Elina Virtanen on forssalaislähtöinen kulttuurihistorian tutkijatohtori. Pro gradu -työssään hän on tutkinut Forssan tehtaalaisnaisten elämää 1900-1930 -luvuilla. Väitöskirjassaan Schwester, lotta ja maanpetturi. Ruth Munckin (1886-1976) muistot ja tulkinnat elämänsä kulusta (Sigillum 2018) Virtanen tarkastelee jääkärien sairaanhoitaja Ruth Munckin moninaista elämäntarinaa. Väitöstutkimus sai Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinnon 2020. Väitöskirjan jälkeen Virtanen on jatkanut tutkimusta jääkäriliikkeen ja muistojen parissa. Teoksessa Jääkäriliikkeen naiset (Vastapaino 2021) Virtanen pohtii, keitä olivat jääkäriliikkeessä toimineet naiset, sekä miten he muistelivat ja tulkitsivat omaa toimintaansa.

Tuotanto

Julkaistut teokset

Virtanen Elina

Jääkärilikkeen naiset

Virtanen Elina

 • Julkaisuvuosi: 2021 (Vastapaino)
 • Paikkakunnat: Forssa
 • Avainsanat: historia, järjestöt

Virtanen Elina

Kodin ja vapriikin väliä : Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä 1900-1930-luvuilla muistelma-aineiston valossa

Virtanen Elina

 • Julkaisuvuosi: 2004 (Turun yliopisto)
 • Paikkakunnat: Forssa
 • Avainsanat: historia, opinnäytteet

Virtanen Elina

Schwester, lotta ja maanpetturi : Ruth Munckin (1886-1976) muistot ja tulkinnat elämänsä kulusta

Virtanen Elina

 • Julkaisuvuosi: 2018 (Sigillum)
 • Paikkakunnat: Forssa
 • Avainsanat: historia, väitöskirjat

Kirjailijan tuotantoa Louna-kirjastoissa.


Forssan kirjastosta löytyvä tuotanto:

Jääkäriliikkeen naiset. Vastapaino 2021.

Kodin ja vapriikin välillä. Forssan tehtaalaisnaisten arkielämä 1900- 1930-luvuilla muistelma-aineiston valossa. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto 2004.

"Mielikuvituksen avulla lentää minne tahtoo." Kaipaus rauhaan ja hiljaisuuteen Ruth Munckin kirjeissä Annikki Kariniemi-Willamolle. Teoksessa Hiljaisuuden kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen. Cultural History - Kulttuurihistoria 12. K & H 2015, 143-167.

Pauketta ja pusuja. Forssan tehtaalaisnaisten arkielämää 1900- 1930-luvuilla muistelma-aineiston valossa. Teoksessa Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys Vuosikirja 81 - 2012, 32-67.

Schwester, lotta ja maanpetturi. Ruth Munckin (1886- 1976) muistot ja tulkinnat elämänsä kulusta. Väitöskirja. Sigillum 2018.

Otteita

Schwester, lotta ja maanpetturi : Ruth Munckin (1886-1976) muistot ja tulkinnat elämänsä kulusta (2018)

Ruth Munck (1886-1976) lähti joulukuussa 1915 jääkärien sairaanhoitajaksi Saksaan. Matkasta muodostui hänelle merkittävä kokemus, johon hän palasi muistoissaan yhä uudelleen. Munckin muistoissa tärkeässä osassa olivat myös hänen toimintansa 1920- ja 1930-luvulla johtotehtävissä Lotta Svärd -järjestössä sekä jatkosodan aikana suomalaisten SS-miesten parissa Saksassa. Jatkosodan jälkeen muuttuneessa poliittisessa tilanteessa Munck tuomittiin maanpetoksesta.

Elina Virtanen tarkastelee tutkimuksessaan Ruth Munckin muistojen ja tulkintojen kautta yksilön historiallisen muistin rakentumista ja Suomen historiakulttuurisia muutoksia 1920-luvulta 1970-luvulle. Tutkimus ottaa osaa ajankohtaiseen keskusteluun uudesta sotahistoriasta, suomalaisesta sotienvälisestä oikeistosta sekä Suomen ja Saksan välisistä suhteista. Samalla se tuo esiin jääkäriliikkeen, Lotta Svärd -järjestön ja suomalaisen SS-pataljoonan historiaa.